Vítame Vás > Ponuka > Zamestnanie > Ako napísať motivačný list

Ako napísať motivačný list

Jedná sa o dokument, ktorý má formu oficiálneho listu, takže na začiatku uvádzame svoju adresu a kompletnú adresu príjemcu.

Pokiaľ vieme, kto náš list bude čítať, adresujeme list konkrétnej osobe. Bude to pravdepodobne personalista, prípadne až riaditeľ divízie, alebo celej organizácie. Vždy je lepšie, ak vieme nejakú konkrétnu osobu a list adresujeme jej. Preto je dôležité si na pracovnej ponuke pozrieť, či na nej je zverejnené meno konkrétneho zodpovedného človeka, prípadne si ho môžeme zistiť telefonicky u organizácie.

List začíname oslovením osoby, ktorej list posielam:
Vážený pán Mrkvička,
a ak nevieme, kto ho bude čítať:
Vážené dámy, vážení páni,

Ak sme sa k pracovnej ponuke dostali cez personálnu agentúru, prípadne ako kontakt je uvedená personálna agentúra, tak motivačný list neadresujeme jej, ale organizácii, ktorú zastupuje. Zvyčajne v prípadne záujmu nám personálna agentúra povie meno firmy, prípadne zodpovednú osobu. Ak nie, tak list adresujeme všeobecne.

Následne uvedieme dôvod, prečo tento list posielam:
zaujal ma inzerát (kde a aký)

Je dôležité presne popísať o akú pracovnú pozíciu sa jedná, a kde presne sme sa o nej dozvedeli, pri novinách uviesť aj dátum vydania, prípadne iné detaily, ktoré túto ponuku jednoznačne identifikujú. Niekedy organizácie zverejňujú viacero ponúk, ktoré môžu byť aj dosť podobné.

Ďalej popíšeme, čo konkrétne ma na danej ponuke/inzeráte zaujalo.

Následne popíšeme, prečo by som to mal byť práve JA. Prečo práve JA som tou správnou osobou na túto pozíciu. Aj pracovný pomer je obchod a JA predávam seba, svoje schopnosti organizácii, takže sa potrebujem predať. Neopakujem tu všetko, čo je v životopise, pretože životopis je súčasťou motivačného listu, ale rozviniem tu zručnosti, ktoré sú práve vhodné na túto pozíciu, prípadne vypichnem ďalšie zručnosti, ktoré nie sú uvedené v životopise.

Dôležité: Píšem vždy len PRAVDU!

To znamená, že si nevymýšľam, pretože aj keby ma na túto pozíciu zobrali, a by som na to nemal, tak v skúšobnej lehote sa na to príde a zbytočne som premrhal môj čas, ako aj čas, ktorý organizácia strávila výberovým konaním.

Na záver napíšeme zhrnutie a čo ďalej navrhujem. Končím pozitívne, pretože zhrnutie a záver je to, čo adresátovi zostane v pamäti.

Na konci uvedieme miesto, dátum a vlastnoručný podpis. Ak list zasielame v elektronickej forme, podpis sa vynecháva, prípadne môžeme použiť naskenovaný podpis.

Ešte zopár rád pri posielaní Motivačného listu emailom:

Motivačný list píšeme do tela emailu, ale zároveň ho pripájame aj ako prílohu, pretože organizácia si ho bude chcieť vytlačiť. Taktiež ako prílohu pripojíme životopis.

V tele emailu píšeme list bez diakritiky, pretože príjemcovi sa nemusí diakritika zobraziť správne, a ak bude vidieť email plný divných znakov, asi ho miesto lúštenia skôr zmaže. Ale práve preto posielame list aj v prílohe, kde ho naopak napíšeme s diakritikou.

Rozhodne neposielame iba prílohu bez tela emailu, pretože príjemca si nemusí všimnúť, že email obsahuje prílohy a riskujeme tým, že náš email bude zmazaný.

Špeciálna ponuka: Zaujíma Vás viac informácií na túto tému?
Zadajte Vaše meno a email a obratom dostanete manuál k hľadaniu práce
ako aj vzorové životopisy a motivačné listy (i v angličtine)
Meno: Email:

 
» Príležitosť.NET « sk a cz práce, biznis a investície pre lepší život